Vi har flera olika produkter för bilindustrin. De kommer ifrån Sonneborn och Chemtura.

Mikrovaxer / Multivaxer

Mikrovaxer består av luktfria, smakfria, icke polära kolväten med relativt höga smältpunkter. Multiwax® mikrovax varierar i färg från vitt till gult och i fysiska egenskaper som hårdhet och smältpunkt.

Multiwax Mikrovax Specifikation

Produkt Smältpunkt
°C ASTM D 127
Stelningspunkt
°C ASTM D 127
Nålpenetration vid 25°C
ASTM D 937
Viskositet vid 100°C mm 2/S
ASTM D 445
Färg
ASTM D 1500
180 M-H™ 82-87 74-79 15-20 13-18 2,0 max.
ML 445-H™ 79-84 71-76 25-32 13-18 2,0 max.
Witcovar™ 146 78-83 69-74 37-42 14-18 2,0 max.
Witcotack™ 143 81-86 73-79 17-22 14-18 2,0 max.

UPP>>

 Wax L-3701

Colour ASTM D 1500 max 3,0
Penetration at 25°C 23-28
Drop/Melting point °C
According to Mettler FP80/FP83
77-87
Filling temperature 110 °C
Temporating Time Refrigerator min 1 hr
Start temperature 50 °C
Heating speed 1,0 °C/min

UPP>>

 Petroleum Sodium Sulfonate

Produkt Sulfonate, Wt % ASTM D 3712 Mineral Oil, WT % ASTM D 3712 Average Moelcular Weight
ASTM D 3712
Water, Wt %
ASTM D 1364
Inorganic Salts, Wt %
ASTM D 3712
Colour, diluted
ASTM D 1500
Flash point, COC, °C
ASTM D 92
Density at 20°C, kg/m³
Petronate CR 61-63 (62) 31-35 (32) 490-510 (495) 4-5 (4,5) – – 1,0 (0,9) – – 5,0 (3) 190- – (210) 1000-1050 (1010)
Petronate HL/L 61-63 (62) 31-35 (32) 430-450 (440) 4-5 (4,2) – – 1,0 (0,9) – -5,0 (3,5) 160- – (190) 1000-1050 (1020)
Petronate HL 61-63 (62) 31-35 (32) 445-465 (450) 4-5 (4,2) – – 1,0 (0,9) – – 5 (4) 175- – (194) 1000-1050 (1015)
Petronate H 61-63 (62) 31-35 (32) 490-510 (495) 4-5 (4,5) – – 1,0 (0,9) – – 5,0 (3) 190- – (210) 1000-1050 (1010)

Values in () are typical values.

UPP>>

Overbased / Neutral Calcium Sulfonate

Produkt Calcium
Sulfonate Wt%,
GM 1028
/witco 201 A
Calcium
Wt% ICPE
/ASTM D 4951
Total Base number mg KOH/g
ASTM D 2896
Viscosity at 100°C cSt
ASTM D 445
Water
Content Wt%
ASTM D 95
Flash point, COC °C
ASTM D 92
Colour
diluted
ASTM D 1500
Density at 20°C kg/m³ ASTM D 1298
Calcinate OTS 27,5- – (28,3) 11,5- – (12,2) 300- – (305) 50-100 (75) – -0,5 (0,3) — (220) – – 7,0 (5,5) —(1130)
Calcinate NS 43,0- – (45,0) 1,77-2,2 (2,0) 5-15 (10) 40-110 (75) 140 – -(200) —(945)
Calcinate OR 17,5- – (19,0) 15,0- – (15,2) 395- – (400) 60-90 (70) – -0,5 (0,3) 180 – – (220) – -7,0 (5,0) —(1197)

Values between() are typical values.

UPP>>

Calcinate OW

Egenskaper Test metod min max
Viskositet #6 Spindle 10 RPM @ 25C, cPs SAM026 20,000 60,000
Utseende Tan, flytande
Total base number, mg KOH/g T 1401 330
Egenskaper Test metod Typvärde
Specitfic Gravity @ 15OC SAM023 1,15
Flash Point COC, C ASTM D – 92 min 180
Water, % wt ASTM D – 95 max 0,5
Calcium, % wt calculated min 12,5

 

Technical Petrolatum

Produkt Drop melting point, °C
ASTM D 127
Congealing point, °C ASTM D 938 Cone penetration at 25°C
ASTM D 937
Colour
Amber Technical II 70-80 62-72 90-115 brown/yellow

UPP>>

Oxidized Petrolatum

Produkt Total Acid number, mg KOH/g
ASTM D 664
Saponification no, mg KOH/g DIN 51559 Relative Density at 100 °C, kg/m³ Congealing Point, °C
ASTM D 938
Ash Content, %, by Wt
ASTM D 482
Flash point, °C, COC
ASTM D 92
Colour diluted
ASTM D 1500
Oxpet WH-1 48-53 100* 850-950 50-60 max 0,5 min 150 max 8,0
Oxpet WH-7 40-46 110* 850-950 50-60 max 0,5 min 150 max 8,0

Tillbaka till toppen