Witcogel TCV 482/1 Telephone Cable Compound

Produktbeskrivning:

Witcogel TCV 482/1 Telephone Cable Compound är en sammansättning av hög kvalité med utvalda elastomer och polymer. Applikationstemperaturen är relativt låg om man jämför med andra polymsammansättningar.

Witcogel TCV 482/1 Telephone Cable Compound är en produkt från Sonneborn, Holland.

Typiska fysiska egenskaper

Egenskaper
Metod Test specifikation Typiska egenskaper
Smältpunkt, °C ASTM D-127 100 min 103
Dropp punkt, °C * ASTM D-566/IEC 811.5.1 95 min 98
Kon penetrering vid 25°C, mm ASTM D-937 50-70 59
Viskositet vid 120 °C, mm2/s ASTM D-445 160-210 185
Färg ASTM D-1500 2,0 max 1,5
Di-electric constant 50 Hz at 23°C ASTM D-150/IEC 250 <2,3 2,24
Di-electric Constant 1 MHz at 23 °C ASTM D-150/IEC 250 <2,3 2,2
Dissipation factor, 1 MHz at 23°C ASTM D-150 <0,0015 0,0008
Flampunkt °C, C.O.C. ASTM D-92 240 min 290
Flampunkt, °C, PMCC ASTM D-93 230 min 250
Simulated Cable Flow test 24 hr, 65°C, 70°C, 80°C REA PE 39/89 pass  pass
Volume Resistivity at 20°C, Ohm. cm ASTM D-257 1×1016 min 1,5×1016
Volume Resistivity at 25°C, Ohm. cm ASTM D-257 1×1015 min 5×1015
Volume Resistivity at 100°C, Ohm. cm ASTM D-1169/IEC 811 1×1013 min 15×1013
P.E. Absorption 10d/70°C, MD/HD pe % VDE-0472/IEC 811 <10 6-3
Plastisitet vid -15°C ASTM D-IEC 811.5.6 pass pass
Corrosive components ASTM D-130/IEC 811.5.1 pass pass
Oljeseparation 50°C EC 811.5.1 ingen ingen
Totalt syra värde, mgKOH/g EC 811.5/IEC 538 B.7 <0,05 <0,05
Volatility, %, 65. ±2°C/7 d. FED 791 C 321.3 <0,1 0,03
O.I.T. vid 190°C min. DSC – WM >10 15

Additional Typical Information

Dissipation factor at 100°C, 50 Hz ASTM D-924 0,0004

* Sample conditioned according to ASTM D-937