Våra produkter kommer ifrån Sonneborn, Holland och Danisco, i Schweiz.
Mineraloljor för emulsionssprängämnen (Kaydol) och förtjockare för sprängämnen i flytande form, Guargum för fuktskydd i dynamit. (Meypradex.)

Vit mineralolja Kaydol®

Densitet
@ 20°C kg/m³
ASTM D 1298
Viskositet
CST @ 40°C
ASTM D 445
Viskositet
CST 100°C
ASTM D 445
Flytpunkt
°C
ASTM D 97
Flampunkt
°C
ASTM D 92
Viskositet
SUS @ 37,8°C
ASTM D 445
870-890 63-70 7-9 -18 210 350

Den här sidan är under uppbyggnad, fler produkter och mer information inom kort.