Petroleum Sodium Sulfonate

Produkt Sulfonate, Wt % ASTM D 3712 Mineral Oil, WT % ASTM D 3712 Average Moelcular Weight
ASTM D 3712
Water, Wt %
ASTM D 1364
Inorganic Salts, Wt %
ASTM D 3712
Colour, diluted
ASTM D 1500
Flash point, COC, °C
ASTM D 92
Density at 20°C, kg/m³
Petronate CR 61-63 (62) 31-35 (32) 490-510 (495) 4-5 (4,5) – – 1,0 (0,9) – -5,0 (3) 190- – (210) 1000-1050 (1010)
Petronate HL/L 61-63 (62) 31-35 (32) 430-450 (440) 4-5 (4,2) – -1,0 (0,9) – -5,0 (3,5) 160- – (190) 1000-1050 (1020)
Petronate HL 61-63 (62) 31-35 (32) 445-465 (450) 4-5 (4,2) – – 1,0 (0,9) – – 5 (4) 175- – (194) 1000-1050 (1015)
Petronate H 61-63 (62) 31-35 (32) 490-510 (495) 4-5 (4,5) – – 1,0 (0,9) – – 5,0 (3) 190- – (210) 1000-1050 (1010)

Mikrovaxer / Multivaxer

Mikrovaxer består av luktfria, smakfria, icke polära kolväten med relativt höga smältpunkter. Multiwax® mikrovax varierar i färg från vitt till gult och i fysiska egenskaper som hårdhet och smältpunkt.

Multiwax Mikrovax Specifikation

Produkt Smältpunkt
°C ASTM D 127
Stelningspunkt
°C ASTM D 127
Nålpenetration vid 25°C
ASTM D 937
Viskositet vid 100°C mm 2/S
ASTM D 445
Färg
ASTM D 1500
180 M-H™ 82-87 74-79 15-20 13-18 2,0 max.
ML 445-H™ 79-84 71-76 25-32 13-18 2,0 max.
Witcovar™ 146 78-83 69-74 37-42 14-18 2,0 max.
Witcotack™ 143 81-86 73-79 17-22 14-18 2,0 max.

 

Oxidized Petrolatum

Produkt Total Acid number, mg KOH/g
ASTM D 664
Saponification no, mg KOH/g DIN 51559 Relative Density at 100 °C, kg/m³ Congealing Point, °C
ASTM D 938
Ash Content, %, by Wt
ASTM D 482
Flash point, °C, COC
ASTM D 92
Colour diluted
ASTM D 1500
Oxpet WH-1 48-53 100* 850-950 50-60 max 0,5 min 150 max 8,0
Oxpet WH-7 40-46 110* 850-950 50-60 max 0,5 min 150 max 8,0